Film

Under Örncon 2016 kommer vi att visa Anime, J-drama, K-drama och filmer under hela konventet.

Schema: